Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ενεργειακο πιστοποιητικο

τι ειναι το ενεργειακο πιστοποιητικο

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. (Άρθρο 14) το ενεργειακο πιστοποιητικο Π.Ε.Α. κτιρίων:

 1. Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου χωρίς να υπάρχουν κυρώσεις η ανταμοιβές για την ενεργειακή του κατάτακη.
 2. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
 3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.

  Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.

 4. Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.

Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέo

ενεργειακο

τι χρειαζομαι

 • Αντίγραφα σχεδίων οικοδομικής άδειας ή συμβολαιογραφικής πράξης (Κάτοψη ακινήτου). (εάν υπάρχει).

 • Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ ή αρ. πρωτοκόλλου δήλωσης και κωδικός ιδιοκτησίας).

 • Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας.

 • Αντίγραφο δήλωσης νομιμοποίησης αυθαιρέτων και συνημμένο σχέδιο του μηχανικού που ανέλαβε την ρύθμιση (εάν υπάρχουν αυθαιρεσίες).

 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει) 

 • Τίτλος Ιδιοκτησίας  ή Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

 • Πρόσβαση σε λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης (επίδειξη φύλλου συντήρησης λέβητα), συστήματα ψύξης και ζεστού νερού χρήσης.

 • Μελέτη Θερμομόνωσης ή ΚΕΝΑΚ (προαιρετικά).

mixanikos