Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

πιστοποιητικο πυροπροστασιασ

ενερητικη πυροπροστασια

Καταρχάς  ενεργητική πυροπροστασία αφορά στα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, δηλαδή στον εξοπλισμό ακόμη και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες που ενεργοποιεί με την εμφάνιση της η πυρκαγιά. Oι πυροσβεστήρες, τα μόνιμα και ημιμόνιμα μέσα πυροπροστασίας είναι ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας. Έτσι το έγγραφο που χρειάζεται να εκδοθεί ώστε να πιστοποιείται ότι η επιχείρηση συμβαδίζει με τα νόμιμα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας είναι το πιστοποιητικο πυροπροστασιας .

Παθητική Πυροπροστασία: το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν ληφθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος επιπρόσθετα με την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια .

Επίσης μερικά μέτρα θα μπορεί να είναι και τα ακόλουθα: Πυροδιαμερισματοποίηση χώρων κτιρίου, οδεύσεις διαφυγής, φωτεινές σημάνσεις, συμπληρωματικά με τις εξόδους κινδύνου.

πιστοποιητικο

ποιοσ απαιτειται να εχει πιστοποιητικο πυροπροστασιασ

Το ΠΔ 13/2021 λοιπόν διακρίνει τις εξής περιπτώσεις: 

Αρχικά

1.1. Εφόσον το απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως μεταποιητικές ή συναφείς δραστηριότητες, κ.λπ.)

1.2. Επίσης στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που η κείμενη νομοθεσία απαιτεί κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας. Εφόσον υπάρχει απαλλαγή από τη χορήγηση πιστοποιητικού(ενεργητικής) πυροπροστασίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που υπάρχει απαλλαγή ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως υπαίθριες αποθήκες, υπαίθρια καταστήματα, κ.λπ.).

1.3.Επίσης στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που ασκούν ελεύθερα (δεν εμπίπτουν σε διαδικασία άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας) και υπό τον όρο να εμπίπτουν στις κάτωθι χρήσεις κτιρίων και κατηγορίες κινδύνου, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της παρούσας: 

1.3.1. «Γραφεία» κατηγορίας κινδύνου B.

1.3.2. «Εμπόριο» κατηγορίας κινδύνου Β.
1.3.3. «Εκπαίδευση» κατηγορίας κινδύνου B.
1.3.4. «Αποθήκευση» κατηγορίας κινδύνου B (μη εμπο-
ρικές αποθήκες, ήτοι αποθήκες που δεν διαθέτουν ΚΑΔ).

διαδικασια

μελέτη πυροπροστασίας δασικών εκτάσεων

Αφού πραγματοποιηθεί ένα ραντεβού από μηχανολόγο μηχανικό του γραφείου μας στον υπό εξέταση χώρο. Στην συνέχεια και ο εφόσον υπάρχει πλήρης φάκελος στην επιχείρηση ( Οικοδομική άδεια, εγκεκριμένες μελέτες πυροσβεστικής) γίνεται η αίτηση στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής για την έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Στον αντίποδα αν δεν υπάρχει πλήρης φάκελος πρώτα γίνεται η ανάκτηση των απαιτούμενων αρχείων από εμάς.

mixanikos